Till innehåll på sidan

Värdegrund

Alla elever och alla medarbetare ska uppleva en trygg, glad och säker arbetsmiljö fri från kränkning och diskriminering. Samtalsklimatet ska vara öppet, tillåtande och respektfyllt. För att nå dit arbetar vi med:

Positiva förväntningar

Positiva förväntningar kan försätta berg och skapa en god grund för elevernas liv som vuxna. De vuxna i skolan har ett stort ansvar att skapa en sådan miljö.

Vi ska gentemot varje kollega, barn, elev och förälder ha höga, positiva förväntningar. Det är allas möjlighet att lyckas i skolan och vårt ansvar att se till att var och en gör det.

Förtroendefulla relationer

Att bygga upp och skapa goda relationer är grunden till att lyckas med ledarskap, undervisning och samverkan. Vi ska arbeta för att möta varje barn och elev där de befinner sig och hitta vägar till att utmana deras tankemönster för att skapa lärande och utveckling.

Likabehandling

Förståelsen att alla har rätt att vara sig själva och allas lika värde är grundläggande. Vi har en viktig uppgift i att utmana gamla mönster, strukturer och motverka diskriminering samt kränkande behandling.

Tydlighet

I varje möte söker vi att agera klart och tydligt. Att vara tydlig i åsikter och tankar skapar trygghet för omgivningen. Det ger också förutsättningar till att skapa diskussioner och dialoger om hur vi gemensamt ska utveckla skola.

Inkludering

Skolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång. Inkludering, en skola för alla, är ett självklart förhållningssätt.

 

Dela:
Kategorier: