Till innehåll på sidan

Värdegrund

Alla elever och alla medarbetare ska uppleva en trygg, glad och säker arbetsmiljö fri från kränkning och diskriminering. Samtalsklimatet ska vara öppet, tillåtande och respektfyllt.

För att uppnå en trygg och säker skolmiljö arbetar vi mycket med vår värdegrund på skolan som bygger på följande värdeord.

 

Goda relationer​

Att bygga upp och skapa goda relationer är grunden till att lyckas med ledarskap, undervisning, lärande och samspel med omgivningen. Den största delen av arbetsmiljön är relationen till sina klasskamrater och arbetskamrater. ​
​Ett gott bemötande av alla på skolan; elever, föräldrar och medarbetare, är av yttersta vikt. För att skapa goda relationer till var och en krävs det att vara närvarande, lyssnande och öppen för diskussioner. Att alltid tala i jag-budskap och att lyssna på vad andra personer vill och tänker är viktigt för att skapa en god kommunikation.​

 ​

Likabehandling​

Förståelsen att alla har rätt att vara sig själva och allas lika värde är grundläggande. Vi har alla en viktig uppgift i att utmana gamla mönster, strukturer och motverka diskriminering samt kränkande behandling. ​
​Skolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla är delaktiga, en miljö där alla har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter respekteras. ​

Positiva förväntningar​

Positiva förväntningar kan försätta berg och skapar en god grund för utveckling och lärande. Vi ska gentemot varje elev, vårdnadshavare och medarbetare ha höga och positiva förväntningar. ​
​Alla ska ha möjlighet att lyckas i skolan och alla ska, utifrån sina förutsättningar, ta ansvar för och bidra till att alla når sin fulla potential. 

 

Dela:
Kategorier: