Historik

Antal: 4

  • Matsedel från förr

    Skolköken drevs i kommunal regi. Alla Stockholms skolor serverade efter gemensam matsedel.  Vi är osäkra på om denna veckomeny upprepades vecka efter vecka under hela terminen, men vi tror att det förhöll sig så.

    Kategorier:
  • Historia

    Vid förra sekelskiftet strävade man efter att höja bildningsnivån för det breda folklagret, för att den yngre generationen skulle ges möjlighet att ta sig upp ur fattigdomen.

    Kategorier: