Värdegrund

Antal: 1

  • Värdegrund

    Alla elever och alla medarbetare ska uppleva en trygg, glad och säker arbetsmiljö fri från kränkning och diskriminering. Samtalsklimatet ska vara öppet, tillåtande och respektfyllt. För att nå dit arbetar vi med:

    Kategorier: