Modersmål

Antal: 1

  • Modersmål - Info

    Elever som uppfyller nedanstående villkor har rätt till modersmålsundervisning på ett oändligt antal språk.

    Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass.

    Kategorier: