Historik

Antal: 6

  • Matsedel från förr

    Skolköken drevs i kommunal regi. Alla Stockholms skolor serverade efter gemensam matsedel.  Vi är osäkra på om denna veckomeny upprepades vecka efter vecka under hela terminen, men vi tror att det förhöll sig så.

    Kategorier:
  • Historia

    När Matteusskolan invigdes i början av förra seklet stod tegelbyggnaden som en symbol för ett gigantiskt kunskapslyft. Nu skulle alla barn få lära sig att läsa, skriva och räkna.

    Kategorier: