Till innehåll på sidan

Historik

Antal: 4

  • Historisk bild av Matteusskolan

    Historia

    På den tiden var det den statliga kyrkans församlingar som ålades att bekosta skolbyggandet. Matteusskolan placerades i stadens utkant i en omgivning bestående av sanitärt undermåliga bostäder.

    Kategorier: