Fritidsklubb

Antal: 1

  • Fritidsklubb åk 4-6

    Klubben är vår fritidsverksamhet för elever i år 4-6. Klubben är en så kallad öppen verksamhet och har öppet från sista lektionen till 17.00 varje vardag. Avvikelser kan förekomma och då samarbetar vi med de yngre elevernas fritidsverksamhet.

    Kategorier: