Skolledning

Det är vi som är ansvariga för all verksamhet på Matteusskolan. Om du har frågor, förslag eller vill kontakta någon av oss, då är det säkrast att boka en tid med respektive person.

Skolledningen består av:

Karolina Arvekvist (rektor) 08-508 44 292
Katja Felvin (biträdande rektor) 08-508 44 156
Christina Franzén (biträdande rektor) 08-508 44 170
Jeanette Cronstedt (administrativ chef) 08-508 44 173
Lena Malmsten (biträdande rektor) 08-50844151

 

Antal: 5