Elevhälsoteamet

Skolsköterska:                      Katarina Spik - 076 12 44 150
Kurator:                                  Carina Haglund - 076 12 43 602
Specialpedagog:                    Katarina Anderson - 076 12 44 230
Specialpedagog:                     Åsa Svensson - 076 12 44 748
Specialpedagog:                     Ylva Peterson - 076 12 42 660
Specialpedagog:                      Oscar Studeny - oscar.studeny@stockholm.se
Studie- och yrkesvägledare:  Marianne Runesjö - 076 12 44 169 
Skolpsykolog:                        Stina Gullberg - 076 12 43 248

Antal: 10