Regler

Skolans regler läsåret 19/20

Skolans regler läsåret 19/20
• Jag skapar en bra stämning genom att behandla andra respektfullt och genom att vara en bra
medmänniska.
Det innebär att jag:
- använder ett trevligt språk.
- föregår med gott exempel.
- lyssnar på de vuxna i skolan och på kompisar. Om någon säger åt mig att sluta så gör jag det.
- visar hänsyn mot alla elever och vuxna på skolan.
- visar hänsyn mot de som är allergiska genom att inte ta med nötter till skolan och undviker starka parfymer
och dofter.
• Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och skapar arbetsro.
Det innebär att jag:
- fokuserar på skolarbetet.
- räcker upp handen om jag vill säga något på lektionen.
- säger ifrån eller säger till en vuxen om jag ser att någon är elak och gör något dumt.
- är ärlig, står för det jag har gjort och bidrar till att lösa konflikter.
- kommer i tid och har med mig rätt material.
- lämnar in min mobil i början av skoldagen/i början av lektionen till läraren.
• Jag tar ansvar för miljön i skolan.
Det innebär att jag:
- är försiktig med skolans material såsom läroböcker, IT-verktyg och leksaker.
- vårdar skolans lokaler genom att tex. inte rita på bord eller klottra på väggar.
- städar efter mig och inte lämnar skräp.
- dukar av efter mig i matsalen och torkar av bordet.
- inte har jacka på mig i matsalen.
- går lugnt i skolans lokaler och lämnar skateboard/kickbike/heelys hemma eller på skolgården.
- inte tar med mig kompisar från andra skolor eller andra obehöriga som inte får vara i skolan.
- inte lämnar skolans område under skoltid (elever i årskurs 6-9 får gå till Uppis).
• Jag tar ansvar för min hälsa genom att äta frukost och lunch, inte äta medhavd mat, godis eller dricka
läsk/energidrycker i skolan.
Det innebär att jag:
- inte tar med mig saker som är onyttiga till skolan.
- är medveten om att skolans personal kommer att ta medhavd mat/snacks/godis/läsk/energidryck och
liknande produkter ifrån mig. Fråntagna produkter kommer att slängas.

 

Dela:
Kategorier: