Stina Gullberg

Stina Gullberg är legitimerad psykolog och jobbar heltid på Matteusskolan. Skolpsykologens roll är främst att bidra med psykologisk kompetens samt kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling. Skolpersonal erbjuds handledning och konsultation i grupp samt individuellt. Inom rollen ingår även att utreda och bedöma på individ-, grupp- och organisationsnivå. Stödjande samtal erbjuds i liten utsträckning.

Telefonrådgivning på tisdagar kl 9.30-10.30.

photo of Stina Gullberg

Stina Gullberg

Befattning:
E-post:
Telefon:
076 12 43 248