Till innehåll på sidan

Pedagogik

Såväl utbildning som vänner är viktigt för att livet ska kännas meningsfullt. Därför arbetar vi aktivt för att skapa en trygg skolmiljö, med konflikthanteringsmetoder, kamratstödjare och Barnens Rätt. Vid en inspektion under vårterminen 2014 var just goda relationer en av styrkorna som lyftes fram. För att våra elever ska stå väl rustade för framtiden med ett arbetsliv i konstant förändring ger vi dem även verktyg i form av utökad matematikundervisning samt utbildning i drama, där eleverna lär sig uttrycka sig och ta för sig i grupper.

För att stärka eleverna ytterligare tar vi nu nästa steg genom att införa ledarskapsträning. Här får eleverna lära sig att formulera sin egen vision och staka ut delmål.

Vår pedagogik har lett till att 100 procent av eleverna i våras var behöriga till gymnasiet. 93 procent hade helt kompletta betyg och skolan presterade över det modellberäknade värdet som Skolverket satt.

Dela:
Kategorier: