Organisation

På Matteusskolan har vi horisontella arbetslag vilket innebär att varje årskurs utgör ett eget arbetslag.
Arbetslaget leds av en arbetslagsledare. 

 

Våra arbetslag:

Grundsärskolan – arbetslagsledare Martina Pettersson _martina.pettersson@stockholm.se

Förskoleklass - arbetslagsledare Christina Trollsås

Årskurs 1 - arbetslagsledare Sara Norén_ sara.noren.@stockholm.se   

Årskurs 2 – arbetslagsledare Elin Andersson_ elin.elisabeth.andersson@stockholm.se  

Årskurs 3 - arbetslagsledare Kerstin Bergman _  kerstin.e.bergman@stockholm.se 

Årskurs 4 - arbetslagsledare Peter Arkbåge _ peter.arkbage@stockholm.se

Årskurs 4-6 - arbetslagsledare Anna Ulander _ anna.ulander@stockholm.se

Årskurs 4-6 - arbetslagsledare Lise-Lotte Liljedahl _ lise-lotte.liljedahl@stockholm.se

Årskurs 7 - arbetslagsledare Claes Järlfors _ claes.jarlfors@stockholm.se

Årskurs 8 - arbetslagsledare André Fransson _ andre.fransson@stockholm.se

Årskurs 9 - arbetslagsledare Inger Strandberg _ inger.strandberg@stockholm.se 

 

Dela:
Kategorier: