Till innehåll på sidan

Om skolan

Välkommen till oss på Matteusskolan, en kommunal grundskola på Norrmalm, med närhet till kommunikationer och Hagaparkens grönska.

Matteusskolan är en anrik innerstadsskola från 1902, vilket fasaden vittnar om. På insidan är vi en modern skola där det senaste inom forskning bryts ner för att skapa den bästa utbildningen för eleverna.

I dag har vi cirka 700 barn från förskoleklass till årskurs nio. På skolan finns det även en grundsärskola. Vi är cirka 100 medarbetare som jobbar tillsammans på skolan.

Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss.

Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv. De får ”vingar som bär för framtiden”.

Dela:
Kategorier:
Skolans entré

Skolfakta

Matteusskolan invigdes av kung Oscar II 1902.

Historisk bild av Matteusskolan

Historia

Vid förra sekelskiftet strävade man efter att höja bildningsnivån för det breda folklagret, för att den yngre generationen skulle ges möjlighet att ta sig upp ur fattigdomen.

Ingress: 
Välkommen till oss på Matteusskolan, en kommunal grundskola på Norrmalm, med närhet till kommunikationer och Hagaparkens grönska.