Till innehåll på sidan

Brev till elev och vårdnadshavare om skolstarten

I och med det rådande läget i samhället kommer vi att anpassa vår skolstart. Du som är elev kommer till skolan på olika tider och går direkt till ditt klassrum. Du som är vårdnadshavare ska lämna ditt barn på skolgården och ej gå in i skolan. Vi samlar inte alla elever på skolgården för en gemensam start.

Tider för skolstart

Välkommen till din skolstart någon av följande tider.

  • För elev i F-klass: 8.15-12.00 (fritidshemmet tar vid)
  • För elev i lågstadiet: 08.30-12.00 (fritidshemmet tar vid)
  • För elev i mellanstadiet: 09.00-13.30
  • För elev i högstadiet: 09.30-14.00
  • För elev i grundsärskolan: 08.30- 12.00 (fritidshemmet tar vid)

Information om skolstart ska ha skickats ut från arbetslagen. Om du inte har fått någon information var vänlig kontakta mentor eller arbetslagsledaren.

Informationsbrevet i sin helhet (.pdf)

Vi hoppas att alla har haft ett skönt sommarlov och vi önskar alla elever välkomna tillbaka till skolan nu på onsdag!

Med vänliga hälsningar

Karolina Arvekvist

Rektor Matteusskolan

Dela:
Kategorier: