Information om läget på Matteusskolan (200316)

Som läget är nu är det inte aktuellt att stänga några skolor i staden men vi behöver förbereda oss på en situation som kan bli värre.

En av våra stora utmaningar på Matteusskolan är hur vi ska klara bemanningen i våra verksamheter om många av våra medarbetare blir sjuka samtidigt samt hur vi kan förbereda oss om det blir aktuellt med en stängning av skolor generellt i Sverige. Därav vill vi att alla vårdnadshavare tar del av följande information.

Elever som uppvisar förkylningssymptom måste vara hemma

Utifrån aktuella riktlinjer ska alla elever och medarbetare som uppvisar förkylningssymptom, även lindriga, vara hemma tills man är helt frisk och helt symptomfri samt ytterligare två dygn. Detta innebär att vi på skolan kommer att kontakta vårdnadshavare till elever som vi bedömer uppvisar förkylningssymptom och be er att hämta eleven snarast. Äldre elever kommer vi att skicka hem samtidigt som vi informera vårdnadshavare om att vi gör det. Vi ber er vårdnadshavare att hjälp oss i detta arbeta och att ni håller barnen hemma även om de uppvisar lindriga symptom samt att ni håller barnen hemma ytterligare två dygn efter att de blivit friska.

Utökad städning

För er kännedom har vi, för ett tag sedan, utökat städningen på skolan på så sätt att vi torkar bl.a. dörrhandtag med desinfektionsmedel. Vi fortsätter ha en tät dialog med städbolaget om läget på skolan. Vi har också försett alla klassrum med handdesinfektionsmedel och vi har satt upp informationslappar på toaletter om vikten av god handhygien. Lärarna fortsätter att ha en dialog, påminna och prata med eleverna om vad man som enskild individ kan göra för att minska risken för att bli smittade som bidra till smittspridning. Prata gärna med era barn hemma om detta också.

Kontroller/uppdatera dina kontaktuppgifter på Skolplattformen

Vi vill påminna om vikten av att alla vårdnadshavare lägger in sina kontaktuppgifter i Skolplattformen. Detta för att det ska vara lätt för oss på skolan att nå samtliga vårdnadshavare vid behov. Som vårdnadshavare ska du också ha fyllt i ett kontaktkort och lämnat till ditt barns mentor. Om du inte har gjort det så hör av dig till mentor för att få blanketten. Genom att göra ovanstående är vi säkra på att vi kan få kontakta med alla vårdnadshavare på ett enkelt sätt.

Stängning av Klubben och Uppis (OBS! gäller enbart mellan- och högstadiet)

Om det skulle uppstå en situation där vi får hög frånvaro bland lärarna kommer vårt främsta fokus att vara att undervisningen fortlöper. Det kan innebär att personal som arbetar inom andra delar på skolan behöver gå in och vikariera för lärare. Detta gäller bland annat personalen som arbetar inom Klubben/Uppis. Blir detta aktuellt kommer vi att stänga den verksamheten och eleverna får gå hem när skoldagen är slut. Om personalen som ansvarar för Klubben/Uppis blir frånvarande kommer vi också att stänga den verksamheten och eleverna får gå hem.

Stängning av skolan

Idag är det inte aktuellt att stänga skolan utan friska elever och medarbetare förväntas komma till skolan som vanligt. Men vi vet inte vad som kommer hända framöver. Därav att vi planerar för olika situationer som kan uppstå. Om vi hamnar i en situation där vi har många sjukfrånvarande personal kommer vi i första hand fördela om befintlig personal i verksamheten. I värsta fall kan vi behöva stänga skolan eller delar av vår verksamhet och då kommer vi att informera er genom Skolplattformen och övriga kommunikationskanaler som vi har. Skulle det bli aktuellt att skolan stängs under en längre period kommer vi att arbeta med distansundervisning i olika former.

Jag vill passa på att tacka för all stöttning, förståelse och samarbete som ni som vårdnadshavare har visat under den här ovanliga och komplicerade situationen som vi är mitt i. Vi gör vårt bästa för att hålla er uppdaterad med aktuell och korrekt information om vad som gäller här på Matteusskolan.

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/corona-in-other-languages/

Med vänliga hälsningar
Karolina Arvekvist
Rektor Matteusskolan

Dela:
Kategorier: