Rökförbud

Vi vill förtydliga att Matteusskolan har nolltolerans gällande rökning på skolans område. Skolan har rökförbud och någon rökruta eller askkoppar har aldrig funnits/finns ej.

Om vi skulle upptäcka att en elev på skolan röker har vi följande rutin. Först och främst säger vi till eleven i fråga att rökning är förbjudet på skolans område. Sedan meddelas skolsköterskan som i sin tur pratar med eleven och kontaktar vårdnadshavare. 

Vi har i dags läget inga problem med rökning bland elever på skolan.

Dela:
Kategorier: