Till innehåll på sidan

Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass.

Modersmålsundervisning syftar till att upprätthålla och utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska.

För att ha rätt att delta ska du använda ditt språk hemma dagligen och ha grundläggande kunskaper i språket. Minst en av dina vårdnadshavare ska ha det aktuella språket som modersmål. Om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning, även om du inte talar språket hemma varje dag.

I årskurs 6-9 får eleven betyg i ämnet. Bedömningen i årskurs 9 utgår ifrån nationellt satta mål och betygskriterier som finns i modersmålets kursplan.

Läs mer på https://www.stockholm.se 

Ansök om modersmålsundervisning

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att kontakta studie- och yrkesvägledaren eller rektorn på din skola. Om du har rätt till modersmålsundervisning anmäler din skola dig till undervisningen.

Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats  https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/ratten-till-att-utveckla-sitt-modersmal-1.239311

Särskild prövning i modersmål

I årskurs 9 finns möjlighet att göra en särskild prövning i ämnet modersmål. Det innebär att dina kunskaper i ämnet modersmål prövas både muntligt och skriftligt och bedöms och betygssätts utifrån hela kursplanens kunskapskrav.

Minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska.

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna, kan du läsa ditt språk inom ämnet modersmål. Det gäller även om det inte är ditt dagliga umgängesspråk, och du saknar grundläggande kunskaper i språket.

Läs mer om undervisning i nationella minoritetsspråk på Skolverkets webbplats. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/minoritetssprak?utm_source=Skolverkets%
20nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

 

Studiehandledning

Om du nyligen har kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt bra för att följa undervisningen på svenska i olika skolämnen, kan du få undervisningen förklarad på ditt modersmål. Det kallas studiehandledning. Vilka ämnen som du kan få studiehandledning i beror på dina behov. 

 

 

Dela:
Kategorier: