Till innehåll på sidan

Mimer

Välkommen till Mimer, år 0-3 i Matteusskolan

Mimer är Matteusskolans del för åren F-3, där F står för förskoleklass. Varje skolår har ett klassarbetslag knutet till sig bestående av två eller tre pedagoger, beroende av barnens ålder. Klassarbetslaget ansvarar gemensamt för barnens hela dag, både skola och omsorg.
Det övergripande målet för oss är att ha en helhetsbild av varje enskilt barn. Detta för att så långt som möjligt kunna möta barnet individuellt, som människa och i sitt lärande.

Klassarbetslaget möter barnen från allra första början i förskoleklassen. Förskolläraren förljer gruppen också under åk 1. Läraren och fritidspedagogen följer klassen vidare. Läraren följer klassen i första hand till åk 3. Fritidspedagogen följer till mellanstadiet och finns med i klubbverksamheten. Det innebär att klassen och dess pedagoger har gott om tid tillsammans. En process startar som fortgår åren framöver. Barn kan mycket när de kommer till oss, det vill vi bygga vidare på. Vi vill också lyfta värdet av barns lek, både för dess egen skull - nog så viktig - men också som grund för lärande.

Lust, glädje och trygghet ska prägla vår verksamhet. För oss innebär det bl.a. att arbeta mycket utifrån barnens erfarenheter och utmana dem till ny kunskap. Det innebär också att vi ger barnen ett starkt stöd i deras sociala utveckling.
Fler pedagoger i klassen innebär bl.a. möjlighet till mindre grupper när man är yngre, många vuxna som ser och har tid, större möjligheter till individualisering.

Dela: