Till innehåll på sidan

Matteusskolans ordningsregler

Matteusskolans ordningsregler för en tryggare arbetsmiljö.

Jag skapar en bra stämning genom att behandla andra respektfullt och genom att vara en bra medmänniska. 

 Det innebär att jag: 
- använder ett trevligt språk. 

- föregår med gott exempel. 

- lyssnar på de vuxna i skolan och på kompisar. Om någon säger åt mig att sluta så gör jag det. 

- visar hänsyn mot alla elever och vuxna på skolan. 

- visar hänsyn mot de som är allergiska genom att inte ta med nötter till skolan och undviker starka parfymer och dofter. 

 

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och skapar arbetsro. 
 
Det innebär att jag: 

- fokuserar på skolarbetet. 

- räcker upp handen om jag vill säga något på lektionen. 

- säger ifrån eller säger till en vuxen om jag ser att någon är elak och gör något dumt. 

- är ärlig, står för det jag har gjort och bidrar till att lösa konflikter. 

- kommer i tid och har med mig rätt material. 

- lämnar in min mobil i början av skoldagen/i början av lektionen till läraren. 
 

Jag tar ansvar för miljön i skolan.  
 
Det innebär att jag:

- är försiktig med skolans material såsom läroböcker, IT-verktyg och leksaker. 

- vårdar skolans lokaler genom att tex. inte rita på bord eller klottra på väggar. 

- städar efter mig och inte lämnar skräp. 

- dukar av efter mig i matsalen och torkar av bordet. 

- inte har jacka på mig i matsalen. 

- går lugnt i skolans lokaler och lämnar skateboard/kickbike/heelys hemma eller på skolgården. 

- inte tar med mig kompisar från andra skolor eller andra obehöriga som inte får vara i skolan. 

-inte lämnar skolans område under skoltid (elever i årskurs 6-9 får gå till Uppis). 

 

Jag tar ansvar för min hälsa genom att äta frukost och lunch, inte äta medhavd mat, godis eller dricka läsk/energidrycker i skolan.  

Det innebär att jag:  

- inte tar med mig saker som är onyttiga till skolan.  

- är medveten om att skolans personal kommer att ta medhavd mat/snacks/godis/läsk/energidryck och liknande produkter ifrån mig. Fråntagna produkter kommer att slängas

Dela: