Till innehåll på sidan

Historia

En anrik skola

Vid förra sekelskiftet strävade man efter att höja bildningsnivån för det breda folklagret, för att den yngre generationen skulle ges möjlighet att ta sig upp ur fattigdomen.

På den tiden var det den statliga kyrkans församlingar som ålades att bekosta skolbyggandet. Matteusskolan placerades i stadens utkant i en omgivning bestående av sanitärt undermåliga bostäder. Skolan erbjöd hygienmöjligheter, grundläggande hälsovård och skolmåltid för det mest behövande. Satsningen på att ge alla barn en grundläggande undervisning syftade bland annat till att fostra medborgare som kan ta del i det demokratiska samhälletsbyggandet. 

Skolans entré

Skolfakta

Matteusskolan invigdes av kung Oscar II 1902.

Ingress: 
Vid förra sekelskiftet strävade man efter att höja bildningsnivån för det breda folklagret, för att den yngre generationen skulle ges möjlighet att ta sig upp ur fattigdomen.