Till innehåll på sidan

Grundsärskolan

Grundsärskoleverksamheten på Matteusskolan

Matteusskolan arbetar sedan många år både med grundsärskoleelever integrerade i grundskolan och med små klasser i grundsärskolans lokaler.  Det finns även möjlighet till integrering i enskilda ämnen. 

Vi tar emot elever som läser både ämnen och ämnesområden inom särskolans kursplan. Grundsärskolan samarbetar med grundskolan i olika former under hela skolåret. Flera av grundskolans lärare undervisar även i grundsärskolan.

Kultur: Vår geografiska närhet till hela innerstadens tillgängliga muséer, skolbio, musikföreställningar och teaterutbud gör det möjligt för oss att ta del av kultur inom ramen för både skolarbetet och fritids/KTT. 

Miljö: Den gamla vackra skolbyggnaden bjuder en historisk miljö anpassad till dagens elever på grundsärskolans behov. Vi delar skolgård med hela Matteusskolan. Vår närhet till stadens vackra parker ger möjlighet till varierande och meningsfull utevistelse.

Filosofi: Varje elev är unik och vi vill hitta vars och ens inneboende kapacitet. Vi tror att allting är möjligt!

Vi arbetar med AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och varje elev har en IUP (Individuell utvecklingsplan) med mål för sitt lärande. Denna utvärderas och revideras kontinuerligt tillsammans med vårdnadshavare. 

Fritidshemmet i grundsärskolan

Fritidshemmet på Matteusskolans grundsärskola går hand i hand med skoldagarna. Ämneselever och ämnesområdeselever har sin fritidsverksamhet tillsammans.

Vi arbetar med att göra fritids meningsfullt för varje elev och verksamheten är upplagd med aktiviteter utifrån elevernas intressen och behov. Fritids är en viktig del av skolan där det finns stora möjligheter för eleven att lära och utvecklas.

Vi har ett estetiskt fritidshem med mycket sång, dans och pyssel. Vi har också flera utflyktsdagar då vi t ex besöker närliggande parker eller olika museum. Eleverna är delaktiga på fritidseftermiddagarna genom att varje dag ha möjlighet att välja bland de aktiviteter som erbjuds, även där utifrån sina egna behov.

Grundsärskolan fritids samarbetar med övriga fritidshem på skolan och lokalerna ligger i samma delar vilket ger stora möjligheter till integrering.

Även på fritids använder vi oss av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation.)

Att gå som integrerad elev i grundskoleklass

Att gå som integrerad elev innebär att eleven får delar av undervisningen i en grundskoleklass men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Vårdnadshavare kan önska att deras barn ska gå som integrerad elev i grundskoleklass men det är rektor som fattar beslutet. Om det är huvudmannen som vill att eleven ska vara integrerad är det bara möjligt om elevens vårdnadshavare går med på det.

Alla grundsärskoleelever som börjar på Matteusskolan börjar sin undervisning i särskoleklass. Utifrån elevens förutsättningar och behov fattar sedan skolan beslut om en elev ska ha delar av sin undervisning i grundskolan.

Freja: Vi kallar vår särskolegrupp Freja.
Gruppen består av elever upp till 6:e klass. Freja är personaltät med två specialpedagoger.

Dela:
Kategorier: