Fritidsverksamhet

 

Matteusskolans fritidshem består av fem fritidshemsavdelningar, varav en är grundsärskola, samt en fritidsklubb.
Varje avdelning är åldershomogen och i varje klass, från år 1-3, finns en fritidspedagog knuten. Vi arbetar mot samma mål och har nära samarbete mellan avdelningarna, det ska vara en likvärdig verksamhet. Matteusskolans vision är Vingar som bär för framtiden och det är ledord genom hela skolans verksamhet. 

Fritidshemmet har cirka 300 inskrivna elever från F-3 och grundsärskolan.

Skola och fritidshemmet är lokalintegrerade, vilket innebär att elevernas klassrum även används under eftermiddagstid som ett komplement till våra fritidslokaler. Vi har också tillgång till två idrottssalar, ateljé, keramikverkstad, fotbollsplan och många närliggande parker t ex Hagaparken och nyrenoverade Vanadislunden.

Dela: