Till innehåll på sidan

Fritidsklubb åk 4-6

Klubben är vår fritidsverksamhet för elever i år 4-6.

Klubben är en så kallad öppen verksamhet och har öppet från sista lektionen till 16.30 varje vardag. Avvikelser kan förekomma och då samarbetar vi med de yngre elevernas fritidsverksamhet. Morgonomsorg ingår inte i fritidsklubbens verksamhet och på loven är öppettiderna klockan 9-16.30 om inget annat anges.

Att det är en öppen verksamhet innebär att den vänder sig till elever 10-12 år, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshemmet för de yngre eleverna. Elevernas närvaro på Klubben är en överenskommelse mellan förälder och barn. 

Verksamheten som utgår och utformas utifrån elevernas intressen och behov planeras tillsammans med eleverna. Det är det som får eleverna att känna verksamheten som meningsfull och rolig. 

Elevens sociala utveckling sker i grupp och deras självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra, därför får samvaron med kamrater och andra vuxna än föräldrar och lärare stort utrymme.

Mer information om Klubbens verksamhet finns för elever och vårdnadshavare på Skolplattformen.

Dela:
Kategorier: