Till innehåll på sidan

Fritids åk F-3

Matteusskolan har fritidsverksamhet för alla elever som går i årskurs F-3 på skolan.

Dagliga rutiner

  • Fritidshemmet öppnar klockan 07.00
  • Efter skoltid äter alla elever mellanmål i matsalen
  • Innan mellanmål presenteras dagens aktiviteter
  • Aktiviteter erbjuds mellan klockan 15.00-16.00
  • Avdelningarna slås samman till stängning klockan 17.15 på Gateau
  • Fritidshemmet stänger klockan 17.30

Mål för Matteusskolans fritidshem

  • Alla elever ska känna att de blir respekterade för den de är.

Vi vill att alla elever ska känna att de har en plats på fritidshemmet där de har utrymme att framför sina tankar, åsikter och känslor i ett varmt och tillåtande klimat. Alla elever ska känna sig sedda, behövda och bekräftade samt respektera varandras olikheter. Det gör vi genom att kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor genom samtal, drama, bild och form och lek.

  • Alla ska känna att de får en utvecklande och rolig fritidstid.

Vi vill att eleverna genom lustfyllda och utforskande aktiviteter, i en lärande och inspirerande miljö, får en stimulerande fritidstid där de utvecklar sina sociala, tekniska och teoretiska förmågor. Eleverna ska få utrymme för olika former av lek och de ska erbjudas en variation av aktiviteter som är individ- och gruppanpassade där eleven både blir utmanad och får välja själv. Fritidshemmet ska främja nya relationer och bygga vidare på den goda grund eleverna redan har till sina kamrater.

Vi arbetar mot detta mål genom att erbjuda organiserade aktiviteter som är planerade utifrån elevernas intressen och fritidshemmets styrdokument. Fritidshemmets aktiviteter ska komplettera skolans teoretiska ämnen och därför erbjuder vi aktiviteter där eleverna bland annat utvecklar sin fantasi, kreativitet, motorik och konstruktionsförmåga genom skapande, lek och rörelse. Vi har även tillgång till digitala verktyg som används till t ex dokumentation och skapande.

  • Alla ska känna att de får utrymme för sina intressen och behov.

Vi ska utgå från den enskilda elevens utvecklingsnivå och intresse för att anpassa verksamheten efter de behov som finns. Det är viktigt att alla känner att de får göra saker som de tycker är roligt. Leken, såväl fri som styrd, har stor betydelse då den utvecklar många av elevernas förmågor. Vi ska även erbjuda möjlighet till rekreation.

Utifrån utvärderingar av verksamheten, samtal med eleverna och fritidshemmets uppdrag planerar vi vår verksamhet, för att i så hög grad som möjligt ge eleverna en stimulerande verksamhet som engagerar och inkluderar alla.

  • Alla ska känna att de får vara med och påverka verksamheten.

Vi har kontinuerliga utvärderingar i klasserna och fyra gånger per termin har vi fritidsråd. Då tas frågor från klasserna upp i ett gemensamt forum för fritidshemsfrågor. Genom detta får eleverna möjlighet att påverka verksamhetens innehåll.

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: