Föräldraföreningen - MFF

 

Välkommen till Matteus Föräldraförening, MFF

Matteus föräldraförening är öppen för alla föräldrar som vill engagera sig i skolan och dess verksamhet. Vi vill vara en ansvarstagande och positiv samtalspartner för skolans ledning, personal och föräldrar.

Föreningens styrelse väljs varje år och sammanträder cirka en gång i månaden. Styrelsen deltar den i skolrådsmöten med skolledning och elevråd, samt i skolans matråd. Styrelsen hoppas kunna fungera som en länk mellan föräldrar och skola.

Föräldraföreningen anordnar också aktiviteter för eleverna som en skidresa till Romme för barn i årskurs 6-9 och en festlig lunch för skolans elever på Nobeldagen. Dessa aktiviteter har anordnats årligen under ett antal års tid. Dessutom ansvarar styrelsen för att skolan pyntas till jul och påsk. Styrelsen diskuterar även möjligheter att bjuda in intressanta föreläsare eller anordna andra aktiviteter för föräldrar eller elever. Bidra gärna med era idéer om hur föräldraföreningen kan vara en god kraft i och för skolan!

Är du intresserad av någon särskild fråga eller har synpunkter på något som rör skolan så tveka inte att kontakta oss enligt nedan eller på sidan Förslagslåda

Du/ni kan givetvis registrera dig/er här som prenumerant för att på det sättet erhålla den senaste informationen från MFF. Registrera

Medlemsavgiften är 100 kronor per familj och läsår. Vårt bankgiro är 534-5897.
Vid inbetalning ange barnets namn och klass.

Styrelsen 2014/2015:
Ordförande: My Melander my.melander@outlook.com
Sekreterare: Ylva Sjöstrand ylva.s.sjostrand@ekohist.su.se
Kassör: Malin Chatzopoulos malin.chatzopoulos@gmail.com

Ledamot: Mari Ljungblad mari.ljungblad@spray.se
 

Väl mött!
//Föräldraföreningen – MFF

 

Dela:
Kategorier: