Elevhälsa

Vårt mål är att alla elever ska må bra och trivas i skolan, det är en förutsättning för att de ska kunna utveckla nya färdigheter och klara kunskapskraven.
 

Elevhälsoteamet på skolan, tillsammans med all personal, arbetar för att skapa en lärande miljö som främjar varje enskild individ. Teamet består av skolledning, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagoger. Vårt fokus är förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.

 

Dela:
Kategorier: