Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Matteusskolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med all personal för att skapa en lärande miljö som främjar varje enskild individ.

Teamet består av skolledning, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagoger. Vårt fokus är förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.Vårt mål är att alla elever ska må bra och trivas i skolan, vilket är en förutsättning för att de ska kunna utveckla nya färdigheter och klara kunskapskraven.

Dela:
Kategorier: