Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Vårt mål är att alla elever ska må bra och trivas i skolan, vilket är en förutsättning för att de ska kunna utveckla nya färdigheter och klara kunskapskraven.
 

Matteusskolans Elevhälsoteam arbetar tillsammans med all personal för att skapa en lärande miljö som främjar varje enskild individ. Teamet består av skolledning, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagoger. Vårt fokus är förebyggande och hälsofrämjande åtgärder.

 

 

Dela:
Kategorier: