Elever och IT

Hos oss är IT ett naturligt inslag i undervisningen. Vår uppfattning är att IT är en naturlig och integrerad del i framtidens skola. I dag har vi projektorer/interaktiva tavlor, nätverk mm i  stort sett alla klassrum.

Pedagogerna och eleverna har tillgång till modern teknik i sina klassrum, vilket öppnar helt nya möjligheter framöver. Alla elever (från åk 2) och pedagoger har tillgång till var sin iPad. De äldre eleverna har även möjlighet att ta med sin iPad hem.

Dela: