Till innehåll på sidan

Elever och IT

På Matteusskolan är IT ett naturligt inslag i undervisningen. Vår uppfattning är att IT är en naturlig och integrerad del i framtidens skola.

På Matteusskolan ska IT/digitalisering vara ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Genom att använda modern teknik, ges eleverna ökade möjligheter för att kommunicera, samarbeta och synliggöra olika lärprocesser för att på olika sätt hjälpa dem att nå målen i enlighet med läroplanen. Det etiska perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.

Genom att använda digitala verktyg vill vi: 
- ge våra elever en bra förberedelse inför vidare studier och kommande arbetsliv. 
-ge våra elever kunskaper om upphovsrätt, källkritik och etik på nätet. 
-främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra på nätet. 
-inspirera eleverna till att lära tillsammans och av varandra. 

Dela: