Elever och IT

Hos oss är IT ett naturligt inslag i undervisningen. Vår uppfattning är att IT är en naturlig och integrerad del i framtidens skola. I dag har vi projektorer/interaktiva tavlor, nätverk mm i  stort sett alla klassrum.

Pedagogerna och eleverna har tillgång till modern teknik i sina klassrum, vilket öppnar helt nya möjligheter framöver. Alla elever (från åk 2) och pedagoger har tillgång till var sin iPad. 

Dela: