Till innehåll på sidan

Balder

Balder heter arbetslaget som arbetar med åk 4-5.

Lust, glädje och trygghet präglar vår verksamhet.

För oss innebär det att bl.a. arbeta utifrån elevernas egna erfarenheter och utmana dem till ny kunskap. Trygghet och kunskap skapas genom arbetsro i klassrummet. Eleverna ska ha god kännedom om skolans kunskapsmål och få kontinuerlig återkoppling för att själva bli medvetna om sin egen utveckling.

Vi stärker elevens sociala utveckling genom att ha gruppstärkande aktiviteter såsom drama och livskunskap i klasserna. Om det uppstår konflikter löser vi det genom skolmedling som all personal har utbildning i.

Fler pedagoger i klassen ger större möjligheter att möta eleverna utifrån sin egen kunskapsnivå. Innevarande läsår är vi fem pedagoger som samarbetar kring klasserna och fritidsklubben. Arbetslaget ansvarar gemensamt för elevens hela arbetsdag vilket möjliggör att vi lättare kan arbeta mot nya, individuella mål.

För att säkerställa elevens kunskapsutveckling använder vi LUS (läsutvecklingsschema), analysschema i svenska och matematik, olika former av diagnoser och nationella prov. Den formativa, dagliga bedömningen görs tillsammans med eleverna i undervisningssituationen.

Fritidsklubben tar vid när skolan slutar och vi äter mellanmål tillsammans. På klubben erbjuder vi barnen diverse aktiviteter som barnen själva har fått önska. För de elever som behöver finns även läxhjälp.

Dela:
Kategorier: