Värdegrund

Alla elever och all personal ska uppleva en trygg, glad och säker arbetsmiljö fri från kränkning och diskriminering. Samtalsklimatet ska vara öppet, tillåtande och respektfyllt.
Vi är varandras arbetsmiljö och därför ska alla på skolan samarbeta och ha kunskap om varandras verksamhetsområden. Alla vuxna på skolan är föredömen för eleverna. De vuxna ska både visa omsorg och sätta gränser samt agera snabbt om något händer. Genom goda och varma relationer skapar vi de bästa lärmiljöerna.

Dela:
Kategorier: