Elevråd

Antal: 1

  • Elevråd

    Vi i elevrådet tar upp frågor från klasserna och försöker hitta lösningar på eventuella problem som uppstår. Dessutom arbetar vi med olika evenemang, som Operation Dagsverke och skolval.

    Kategorier: