Organisation

På Matteusskolan har vi horisontella arbetslag vilket innebär att varje årskurs utgör ett eget arbetslag.
Arbetslaget leds av en arbetslagsledare. 

 

Våra arbetslag:

Grundsärskolan – arbetslagsledare Martina Pettersson _  martina.pettersson@stockholm.se
Förskoleklass - arbetslagsledare Åsa Persson _ asa.m.persson@stockholm.se
Årskurs 1 – arbetslagsledare Kerstin Bergman _  kerstin.e.berman@stockholm.se

Årskurs 2 - arbetslagsledare Marita Johansson _ marita.e.johansson@stockholm.se

Årskurs 3 - arbetslagsledare Anna Ulander _ anna.ulander@stockholm.se

Årskurs 4-6 - arbetslagsledare Peter Arkbåge _ peter.arkbage@stockholm.se

Årskurs 4-6 - arbetslagsledare Lise-Lotte Liljedahl _ lise-lotte.liljedahl@stockholm.se

Årskurs 7 - arbetslagsledare Cecilia Romert _ cecilia.romert@stockholm.se

Årskurs 8 - arbetslagsledare Claes Järlfors _ claes.jarlfors@stockholm.se

Årskurs 9 - arbetslagsledare Inger Strandberg _ inger.strandberg@stockholm.se

Dela:
Kategorier: