Om skolan

Välkommen till Matteusskolan, en kommunal grundskola på Norrmalm, med närhet till kommunikationer och Hagaparkens grönska. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg studiemiljö för våra elever. I dag har vi cirka 740 barn från förskoleklass till årskurs nio, inklusive en särskolegrupp. En viktig del av vår pedagogik är drama och ledarskapsträning, allt för att eleverna ska stå väl rustade för framtiden.

Dela:
Kategorier:

Skolfakta

Matteusskolan invigdes av kung Oscar II 1902. I dag har byggnaden kvar sin fantastiska fasad med deviser som påminner om hur skola och livet var i början av förra seklet.

Historia

När Matteusskolan invigdes i början av förra seklet stod tegelbyggnaden som en symbol för ett gigantiskt kunskapslyft. Nu skulle alla barn få lära sig att läsa, skriva och räkna.

Pedagogik

Såväl utbildning som vänner är viktigt för att livet ska kännas meningsfullt. Därför arbetar vi aktivt för att skapa en trygg skolmiljö, med konflikthanteringsmetoder, kamratstödjare och Barnens Rätt.

Bibliotek

I vårt fina bibliotek finns allt från sagor till tidskrifter och läromedel – många sidor med inspiration som lockar till läsning och ökad förståelse.