Skolans beredskap

Information angående skolans beredskap

Vi känner alla en stor sorg för den tragiska händelse som inträffade på Drottninggatan fredagen den 7/4-17 och våra tankar går till de drabbade och deras anhöriga.

Delar av skolans krisgrupp hade i måndags ett möte och har lagt upp en plan för hur vi på skolan ska bemöta eleverna som är på fritids under påsklovet samt eleverna som kommer tillbaka efter påsklovet. Vårt fokus är att hålla fast vid de dagliga rutinerna så att eleverna känner sig trygga samtidigt som medarbetarna är extra lyhörda för elevernas eventuella behov av att prata om det som hänt. Skolans psykolog och skolsköterska finns närvarande för att stötta medarbetare samt eventuella elever som har behov av det.

Om du som vårdnadshavare har oro eller funderingar gällande ditt barns reaktion så är du välkommen att kontakta ansvarig lärare/mentor. På BRIS hemsida kan du som vårdnadshavare få tips och råd om hur du kan kommunicera med ditt barn om vad som hänt:
 

https://www.bris.se/om-bris/aktuellt/sa-kan-du-prata-med-barn-om-handelsen-i-centrala-stockholm/

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofinsatser/sa-pratar-du-med-ditt-barn/

 

Med vänliga hälsningar

Karolina Arvekvist

Rektor

Dela:
Kategorier: