Frånvaroanmälan

Anmäl all frånvaro innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande.
 Så här gör du:

• via Skolwebben (kräver e-legitimation)

• via telefonsvarare: 08-508 44 152.

Ange klass med officiell beteckning (1a, 2b etc. Inte Hugin, Rimfaxe etc).

• via sms: 0730-12 17 40 (om du registrerat ditt nummer i Skolwebbens kontaktinfo. Se dokument nedan)

Under förutsättning att dina kontaktuppgifter är ifyllda i Skolwebben kan du få ett automatisk meddelande om ditt barn fått ogiltig frånvaro registrerad. Se nedan!

Man kan även anmäla frånvaro med hjälp av en app.

Så här söker du ledighet för elev.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: