Att låna

Lånesystemet
För att få låna krävs ett lånekort, vilket alla elever får när de börjar i Matteusskolan. Tror du att du har tappat ditt lånekort och vill vara säker på att ingen annan kan låna på det, kan vi spärra kortet. För ett nytt kort får du betala 20 kr.
Lånesystemet är knutet till "winbib" som är grundskolebibliotekens datasystem. För att var och en ska kunna se i datorn om boken finns inne eller är utlånad, är det viktigt att alla böcker som lämnar biblioteket är ordentligt lånade.
Elever och personal kan själva låna och återlämna i bibliotekets lånedator och vi hjälper naturligtvis gärna till.

 

Så här gör du för att låna:

 • Klicka på LÅNA.
   
 • Om du har du försenat lån visas nu dessa. Lämna tillbaka dessa eller prata med oss så kan vi förlänga lånet.
 • Klicka på STÄNG.
   
 • "HEJ ...ditt namn.....! Välkommen att låna!"
   
 • Läsa av streckkoden på boken.
 • Klicka på KLAR
 • Är svaret: " Exemplaret finns ej i lånesystemet",  försök med en annan av bokens streckkoder eller kontakta oss.
 • Har du gjort rätt  kommer bokens titel och återlämningsdatum upp.
 • Klicka på KLAR när du är färdig med dina boklån.

ÅTERLÄMNING

 • Klicka på ÅTERLÄMNA och läs av bokens streckkod. Datorn berättar att "boken är nu återlämnad".
 • Ställ boken i återlämningslådan.
Dela:
Kategorier: